GÖWÜS IMPLANTLARYNYŇ RAK TÖWEKGELÇILIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

gowus implantlary we rak towekgelciligi8-nji sentýabrda ABŞ-nyň Azyk we Derman Serişdeleri Administrasiýasy seýrek bolsa-da, göwüs implantlarynyň ähli görnüşlerinde implantyň töwereginde emele gelýän ýara dokumalarynyň käbir rak kesellerini döretmeginiň mümkindigini aýtdy. Teksturaly implantlar ozal adaty bolmadyk limfomanyň döremesi bilen baglanyşdyrylypdy.

Çeşme

  • 61 gezek okalan