ÝATKEŞLIK PESLIGI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (18 Ses)

Hormatly Serdar!

Sizi gyzyklandyrýan meseleler ençeme çäreleriň yzygider geçirilmegini talap edip, ony 4-5 sözlemiň kömegi bilen Size düşündirme ýeterlik däldir. Biziň saýtymyzda ýerleşdirilen, sizi gyzyklandyrýan meselelerden giňişleýin söz açýan "Ýatkeşlik", "Bedeniň agramyny nähili ýokarlandyrmaly", "Belok ýetmezçiliginde nähili kynçylyklar döräp biler?" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.