PREZERWATIWLER BARADA

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.84 (37 Ses)

Gadyrly okyjy!

Prezerwatiwler dogry ulanylanda islenilmedik göwreliligiň we jynsy gatnaşygy arkaly geçýän ýokançlyklaryň öňüni alýar.

Häzirki wagtda prezerwatiwler lateks serişdesinden edilýär. Lateks seýrek ýagdaýlarda allergiki täsirliligi döredip biler.

Lukmançylyk edebiýatynda prezerwatiwleri uzak ulanylmagynyň döli dökme (eýakulýasiýa) ýagdaýyny uzaklaşdyrýanlygy barada maglumatlar bardyr.

Umuman alanyňda, prezerwatiwleriň kadaly ulanylmagy zyýanly üýtgeşmelere getirmeýär.

Saýtyň lukmany.