JYNS GATNAŞYGYNDA ADATY DÄL JYNS GATNAŞYGY KADALY HASAPLANÝARMY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (40 Ses)

Hormatly okyjy!

Seksologiýada kadalyk düşünjesi özboluşly aýratynlyga eýe bolup, bu düşünje biologiki, sosial, şahsy aýratynlyklaryň utgaşmasyndan düzülendir. Jynsy gatnaşyklaryň öňüsyrasynda adaty däl (dil, dodaklar bilen jynsy agzalary gyjyndyrma) gyjyndyrmalary ulanma seksologlar tarapyndan dogry we kadalaýyk hasaplanýar.

Bu ýagdaý ylymda "kunnilingus" diýip atlandyrylyp, ol iki tarapyň hem islegi we gigiýeniki taraplaryň berjaý edilmegi bilen geçirilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.