POSALAR

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (62 Ses)

Hormatly okyjy!

Elbetde, öpüşmek iki tarapa hem lezzetli duýgulary berip biler, sebäbi onda agyz boşlugynda ýerleşýän ençeme  duýgur nokatlara täsir etme bolup geçýändir. Öpüşmegiň örän peýdaly hem-de oňaýsyz taraplary  barada gyzykly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Öpüşmegiň peýdasy hem-de zyýany" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>>