BRUSELLÝOZ KESELI NÄME?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Brusellýoz – brusella ýokançlygynyň täsiri bilen döräp, umumy beden zäherlenmesi, nerw, direg-hereketlendiriş, önelgelilik ulgamlarynyň zeperlenmesi bilen häsiýetlendirilýän ýokançly keseldir. Brusellýoz keseliniň kliniki alamatlary, bejergi we öňüni alyş çäreleri barada doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Brusellýoz" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<   >>>