KOKA-KOLA IÇGISI ZYÝANLYMY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Koka-kola, Pepsi-kola, fanta ýaly gazlandyrylan içgiler uzak kabul edilende iýmit siňdiriş ulgamyň keselleriniň döremegine, allergiki täsirlilige getirip biler. Bu babatda has giňişleýin maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gazlandyrylan içgiler: içmelimi ýa-da içmeli däl" atly makala bilen tanşyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.