ŞERTNAMANY NÄHILI ÜZMELI?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (20 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Saglyk ätiýaçlandyryş pasportynyň şertnamasy bilen baglanşykly ähli düzgünler Turkmenistanyň döwlet kanunlaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şuňa degişli soraglar üçin hasapda duran ýa-da ýaşaýan ýeriňizdäki saglyk öyüne yüz tutmaly.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.