• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon
  • TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

incekesel

 

 TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça)

TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

 

 

TB Tm sah 1

TB Tm sah 2

  • 1227 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

2010-2018 yyllar üçin pul berenler 2018-de netijesini talap etmedilermika we berilen netijani paylaşmadylarmyka ?
Tm da Rifampisin dermany yok diyilyardi, dogrumyka şu ?
We tuberkulyoz tm da nahili bejerilyar ? Meslem çet obada yaşayan birinde...

2010-2018 yyllar üçin pul berenler 2018-de netijesini talap etmedilermika we berilen netijani paylaşmadylarmyka ?
Tm da Rifampisin dermany yok diyilyardi, dogrumyka şu ?
We tuberkulyoz tm da nahili bejerilyar ? Meslem çet obada yaşayan birinde tbc yüze çykarylpdyr diyeli,,,

Dowamy
Teswirçi
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location