• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon
  • TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.62 (13 Ses)

incekesel

 

 TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça)

TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

 

 

TB Tm sah 1

TB Tm sah 2

  • 3469 gezek okalan