• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon
  • TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.62 (13 Ses)

incekesel

 

 TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça)

TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

 

 

TB Tm sah 1

TB Tm sah 2

  • 4044 gezek okalan