• Makalalar
  • Ruhy keseller
  • Umumy
  • ÝAKYNLARYMYZYŇ ÖZÜNI HELÄKLEMESINIŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALYP BILERIS?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝAKYNLARYMYZYŇ ÖZÜNI HELÄKLEMESINIŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALYP BILERIS?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)
  • 934 gezek okalan