Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 19 Awgust 2019, Duşenbe

  AIDS: ÖMRI UZALTMAGYŇ ÇÄRESI

  AIW (rus. ВИЧ) ýokançlygy ýokuşandan soň köp adamlar özlerini sagdyn duýýarlar. Oňa garamazdan, AIW ýokançlygynyň bardygyny kesgitläniňizden soň, şübhe ýa-da howsala bilen oturman, saglygyňyzy we ömrüňizi goramak üçin lukman bilen…

  Hyzmatdaşymyz

  47 gezek okalan

 • 16 Awgust 2019, Anna

  MEN BIR OGLANA DUŞDUM

  Hyzmatdaşymyz

  309 gezek okalan

 • 14 Awgust 2019, Çarşenbe

  SENIŇ ÝURDUŇ STATUSY NÄHILI?

  2019-njy ýylyň iýun aýynyň soňunda Halkara AIDS Guramasy (UNAIDS) AIW (rusça – WIÇ) ýokuşan adamlaryň dünýä ýüzündäki erkin syýahaty barada hasabat çykardy. Birleşen Milletler Guramasy (UN) we UNAIDS 48 sany…

  Hyzmatdaşymyz

  109 gezek okalan

 • 12 Awgust 2019, Duşenbe

  ANTIBIOTIKLER: DERMANNAMA GEREKMI ÝA HÖKMÄN DÄL?

  Hormatly okyjymyz, 2019-njy ýylyň aprel aýynda şeýle habar çykdy: Trend News Agency: Apreliň 1-nden başlap, Türkmenistanda hususy dermanhanalara antibiotikleri satmak gadagan ediler. Ilat gerek dermanlaryny döwlet dermanhanalaryndan alyp biler. Antibiotikleri…

  Lukman

  168 gezek okalan

 • 07 Awgust 2019, Çarşenbe

  SEN DIPLOMLY IŞSIZLERDENMI?

  2015-nji ýylda Hytaýda binagärlik okaýan dostum Berdi okuwyny taşlap gelende dostlar bolup gaty gynanypdyk. Oňa bary-ýogy bir ýyl gaýrat etse diplomly bolup biljekdigini, diplomsyz geljeginiň kyn boljakdygyny näçe aýtsagam düşündirip…

  Hyzmatdaşymyz

  367 gezek okalan

 • 05 Awgust 2019, Duşenbe

  TOMSUŇ YNJALYKSYZ TARAPY: IÇGEÇME

  Lukman

  118 gezek okalan

 • 02 Awgust 2019, Anna

  ТУРКМЕНСКАЯ ИСТОРИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

  Совсем недавно у моей сестры появился малыш. Немного позже у нас с сестрой появились разногласия, потому что спустя неделю после родов она перестала кормить ребенка грудным молоком. Я, будучи педиатром,…

  Hyzmatdaşymyz

  109 gezek okalan

 • 31 Iýul 2019, Çarşenbe

  “KEÝIK OKARA” BARADA

  Biz “Keýik Okara” jemgyýetçilik guramasynyň wekili bilen gürrüňdeşlik geçirdik. Guramanyň işi we jemgyýetimize täsiri barada maglumat almak üçin dowamyny okaň. “Keýik Okara” Jemgyýetçilik Guramasynyň (JG) esasy işi barada gürrüň beräýseňiz.…

  Hyzmatdaşymyz

  178 gezek okalan

Soňky teswirler

Patma 1 acar mun gulp acsa bu gowy. 1 gulpy mun acar acsa o gulp nama gerek ?
Maslahatlarnyz üçin sagbolun
Gülsün Annayewa tarapyndan MEN BIR OGLANA DUŞDUM makalada
Septis name
Menin garamagyma 2gun boldy onun name derman icmeli
ozunizi ozuniz taplamany basaryn sport ugruna kopurak uns berin sonda bedenin ahli agzalary oz isini...